De skatesafeclinics BO

image001Onze skatesafeclinics zijn strak geleide, maar zeer flitsende activiteiten. De netto skatetijd is een uur, maar inclusief het aan- en uitdoen van de skates en bescherming is er een blokuur (90 minuten) voor benodigd. Het accent bij de skatesafeclinic ligt vooral op het veilig skaten. Dit komt naar voren in vier aspecten

 • Skate-uitrusting
  Skates, helm, pols-, elleboog- en kniebescherming. Onze skateschool gebruikt goed onderhouden materiaal. Het dragen van deze complete, beschermende uitrusting is voor alle deelnemers verplicht.
 • Technieken
  Deze worden didactisch-methodisch aangeboden en valpartijen komen sporadisch voor.
 • Omgeving
  We gebruiken liefst een verkeersarme omgeving met een droge, gladde, vlakke ondergrond.
 • Rol van de skater in het verkeer
  Dit onderdeel wordt duidelijk en eenduidig tijdens de clinic belicht. 

verkeersles_462Doelgroep
Deze skatesafeclinics zijn bedoeld voor de kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool. Groep 6 kan ook meedoen wanneer ze deel uit maken van een combinatieklas met groep 7.
Natuurlijk kunnen wij ook de jongere jeugd wel wat bieden, maar dit vereist een aantal extra voorzieningen, zoals meer begeleiders. De clinic krijgt ook een meer speels karakter.

Aantal deelnemers
Per clinic kunnen zo’n 25 leerlingen meedoen. We gaan er van uit dat de docent van de kinderen meedoet! De kinderen vinden dat prachtig en ook wij hebben daarmee prima ervaringen! 

Uitvoering van de skatesafeclinic
In hoog tempo wordt een reeks dynamische oefeningen/technieken uitgevoerd, sommige gemakkelijk, andere moeilijk, zo veel mogelijk met tweetallen. Elke oefening heeft steeds een uitdagend element.
Technieken: Opstaan/zitten, Basishouding, Balansoefeningen, Rechtdoor skaten, Swizzle, Bochtentechniek, Langestand, Remtechnieken, Springen over kleine hindernissen.
Theorieonderwerp (kort en bondig): De status van de skater/skeeleraar in het verkeer. Dit deel van de clinic wordt op aanschouwelijke wijze uitgelegd.

Tijdschema
Op een dag kunnen er 3 clinics worden gehouden. Hieronder een mogelijk tijdschema.

 • Clinic 1: 08:30 – 10:00 uur
 • Clinic 2: 10.30 – 12:00 uur
 • Clinic 3: 13.15 – 14:45 uur

 Binnen een clinic is er het volgende tijdschema:

 • 15 minuten Aankomst deelnemers, introductie, aandoen uitrusting
 • 60 minuten Clinic
 • 15 minuten Uitdoen uitrusting, evaluatie activiteit

Vanzelfsprekend kunnen wij het tijdschema aanpassen aan het werkplan van de school. 

Locatie
Voor de skateclinic gaat de voorkeur uit naar een geasfalteerd veld ter grootte van een basketbalveld. Maar ook een goed betegeld schoolplein is prima. De gladde ondergrond komt de veiligheid en het rendement van de skateclinic ten goede. Op klinkers kan minder goed tot helemaal niet worden geskate.

RupsMateriaal
Onze skateschool neemt voldoende skates, beschermende uitrusting en instructiemiddelen mee. Wél adviseren wij de jeugd zoveel mogelijk de eigen skates en bescherming mee te laten nemen: de jongelui kennen hun spullen en het aan- en uitdoen van de uitrusting gaat veel sneller.

Informatie
Wilt u meer informatie of wilt u uw school aanmelden? Dan graag de elektronische informatie-aanvraag invullen en naar ons toesturen. Wij sturen u meteen aanvullende informatie of nemen telefonisch contact met u op.